Politika zasebnosti

1. Podatki o upravljavcu in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov
Uradno ime lastnika spletne trgovine: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE – ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG
Uradno ime upravljavca: RENOSPOT Rene Mlekuž s.p.
Naslov upravljavca: Uršičev Štradon 34, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba pri upravljavcu: Rene Mlekuž
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v podjetju: Rene Mlekuž
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: RENOSPOT Rene Mlekuž s.p., Uršičev Štradon 34, 1000 Ljubljana, tel.: 031 357 180, e-pošta: info@shop-sloski.si

2. Namen obdelave, pravna podlaga obdelave in uporabniki osebnih podatkov
Osebne podatke bomo z vašo privolitvijo obdelovali z namenom:

– da vas bomo obveščali o aktualni ponudbi, novostih, ugodnostih in akcijah,
– da bomo lahko ohranili stik z vami v zvezi z našo dejavnostjo,
– da vas bomo obveščali o storitvah povezanih z našo dejavnostjo,
– za sporočanje statistik državnim organom, občinskim organom in drugim osebam, ki izvršujejo javna pooblastila
ter za drug namen, kot je natančneje opredeljen v vaši privolitvi.
Na osnovi obdelovanja podatkov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Obdelovali bomo le vaše osebne podatke, za katere ste podali soglasje oziroma privolitev. Osebne podatke zbiramo na podlagi vaše izrecne, prostovoljne, nedvoumne in pritrdilne privolitve. Za osebne podatke svojih varovancev je potrebna privolitev njegovega zakonitega zastopnika. Privolitve hranimo skupaj z vsebino obrazca, s katerim so bile pridobljene.

Osebne podatke bodo obdelovale le tiste osebe pri upravljavcu, ki bodo imele podlago za obdelavo v posameznem primeru:

– za obvestila, povezana z našo dejavnostjo
– za pripravo statistik
– za drug legitimen in legalen namen
V kolikor bomo osebne podatke posredovali za konkretni primer zunanjem obdelovalcu, bomo ob upoštevanju vaše varnosti skrbeli, da bomo imeli z zunanjim obdelovalcem sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, in da bo zunanji obdelovalec spoštoval varovanje podatkov.

3. Prenos osebnih podatkov v drugo državo
Osebnih podatkov in zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

4. Obdobje hrambe
Osebne podatke posameznika, ki smo jih pridobili na podlagi privolitve, hranimo do preklica, razen, če za obdelavo podatka obstaja katera druga predpisana podlaga. V vsakem primeru pa podatek izbrišemo takoj, ko ni več podlage za hrambo podatkov.

5. Pravice posameznika (osebe)
Posameznik sem seznanjen:

– da lahko svojo privolitev kadarkoli prekličem (pravica do preklica privolitve), pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelava podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica. Preklic posameznik lahko podam na kontaktne podatke navedene v prvi točki teh pravil,
– da v primeru preklica privolitve ne bom več obveščen o aktualni ponudbi, novostih, ugodnostih in akcijah ter o druge dejavnostih, ki jih izvaja upravljavec,
– da lahko kadarkoli od upravljavca zahtevam, da mi omogoči dostop do mojih osebnih podatkov in do podatka ali upravljavec v zvezi z menoj obdeluje podatke (pravica do seznanitve s podatki in pravica dostopa do podatka),
– da lahko od upravljavca zahtevam, da moje netočne osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja popravi (pravica do popravka) oziroma izbriše, razen v primeru, ko predpisi upravljavcu nalagajo hrambo podatkov (pravica do izbrisa),
– da lahko od upravljavca zahtevam, da obdeluje moje podatke le v omejenem obsegu, kadar oporekam netočnosti podatkov ali kadar je obdelava podatkov nezakonita in nasprotujem izbrisu podatkov ali kadar podatki niso več potrebni skladno z namenom obdelave in podatke potrebujem za pravne zadeve ali kadar vložim ugovor (pravica do omejitve obdelave),
– da lahko od upravljavca zahtevam, da mi pošlje moje osebne podatke ali da jih pošlje drugemu upravljavcu (pravica do prenosljivosti podatkov),
– da lahko vložim pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, kontaktni podatki pooblaščenca so dosegljivi tudi na spletni strani pooblaščenca: https://www.ip-rs.si/ (pravica do pritožbe)
– da upravljavec podatkov ne bo obdeloval za drug namen, razen za namen, za katerega so zbrani, ter da bo upravljavec v nasprotnem primeru posameznika pred nadaljnjo obdelavo z drugim namenom obvestil ter mu zagotovil vse predpisane informacije.

Posameznik sem tudi seznanjen:

– da lahko pri upravljavcu vložim ugovor v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, na podlagi katerega bo upravljalec, če ne bodo obstajali nujni legitimni interesi za obdelavo, ki bodo prevladovali nad mojim interesi, prenehala obdelovati moje podatke (pravica do ugovora).
Obveščamo vas še, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da vam kot posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

6. Razno
V primeru spremembe predpisov na področju varstva osebnih podatkov se upravljavec zavezuje ravnati skladno s spremembo predpisov.

Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika veljajo od 19. 11. 2020 in se uporabljajo od 19. 11. 2020 dalje.

Google Analytics
Naša spletna stran uporablja storitev Google Analytics, spletno analizo storitve Google Inc. (»Google«). Google Analytics uporablja »piškotke«, ki so besedilne datoteke, ki so shranjene v vašem brskalniku in ki omogočajo analizo pri uporabi vaše spletne strani. Informacije o vašem obisku spletnega mesta, ki jih je piškotek zabeležil (vključno z vašim naslovom IP), se pošlje v Google strežnik. Funkcija anonimiziranja “_anonymizeIp ()” se uporablja za naslov IP na spletnem mestu, tako da bo Google naslov shranil in obdelal le v skrajšani obliki z zadnjimi 8 števkami. Google bo podatke, posnete za ovrednotenje vašega obiska na spletnem mestu, uporabil za zbiranje poročil o vaši dejavnosti brskanja za skrbnike spletnega mesta in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z uporabo spletnega mesta in interneta. Google bo te podatke posredoval tudi tretjim osebam, če je to potrebno, če to predpisuje zakon ali če tretje osebe obdelujejo te podatke v imenu Googla. Google vašega IP-naslova nikoli ne bo povezal z drugimi Googlovimi podatki. Snemanje in shranjevanje podatkov s strani Google Analytics na splošno lahko kadar koli preprečite z razširitvijo brskalnika, ki je na voljo na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=com, kar bo še naprej učinkovito. Z uporabo te spletne strani izjavljate, da se Googlu strinjate z obdelavo podatkov, pridobljenih o vas, na zgoraj opisani način in za navedeni namen. Če ne želite, da bi bili podatki o vašem obisku na tem spletnem mestu poslani v storitev Google Analytics, lahko tukaj prenesete razširitev za svoj spletni brskalnik http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=com.

Informacije pridobljene iz drugih virov
Sodelujemo z različnimi oglaševalskimi partnerji, ki nam pomagajo izboljšati spletno prisotnost in vaše izkušnje na naši spletni strani. Zato med svojim obiskom na naši spletni strani piškotke partnerskih podjetij shranimo tudi na trdem disku. Ti vključujejo začasne in stalne piškotke (z življenjem od 14 dni do 10 let), ki se po predpisanem roku samodejno izbrišejo. Piškotki naših partnerskih podjetij prav tako ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov. Podatki se zapisujejo samo pod psevdonimom ID uporabnika. To so lahko na primer podatki o izdelkih, ki ste si jih ogledali, ali ste kupili kaj, katere izdelke ste iskali itd. Ti podatki o psevdonimih nikoli niso povezani z vašimi osebnimi podatki. Edini namen teh podatkov je, da našim spletnim partnerjem omogočimo, da neposredno oglašujejo na vas.

Uporaba Facebook socialnih vtičnikov
Naša spletna stran uporablja tudi vtičnike za spletno stran socialne mreže facebook.com, ki jo upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA (“Facebook”). Če dostopate do ene od naših spletnih strani, ki uporablja enega od teh vtičnikov, se na strežnike Facebook ustvari povezava, vtičnik pa je prikazan na strani, ker so ti podatki sporočeni v vaš brskalnik. Kot rezultat, na Facebook strežniku pošljemo informacije o tem, katere naše spletne strani ste obiskali. Če ste trenutno prijavljeni v Facebook, Facebook te informacije dodeli v svoj osebni uporabniški račun Facebook. Ko uporabljate funkcije vtičnika (npr. S klikom na gumb »Všeč mi« ali dodajanjem komentarja), so ti podatki dodeljeni tudi vašem Facebook računu. To lahko preprečite tako, da se pred uporabo vtičnika odjavite iz Facebooka. Več informacij o tem, kako Facebook shrani in uporablja vaše podatke ter o svojih pravicah v zvezi z varstvom podatkov, lahko najdete. Facebooka:http://www.facebook.com/policy.php

Ljubljana, dne 19. 11. 2020

Ste navijač katerega od naših reprezentantov?

V naši spletni trgovini najdete tako uradne produkte, ki jih reprezentanti nosijo na vseh tekmovanjih in treningih, kot tudi produkte njihovih osebnih znamk.