Complaints & Returns

Kot kupec imate pravico, da kupljeno blago vrnete brez kakršnekoli odškodnine. O nameravanem vračilu oz. odstopu od pogodbe morate pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga. V tem primeru sami poravnavte stroške, ki nastanejo ob vračilu kupljenega izdelka. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni nepoškodovani embalaži. Ponudnik ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo ponudnikovim splošnim pogojem poslovanja.

Izjeme pri vračilu blaga:

Naročenega blaga pod navedenimi pogoji ne morete vrniti v naslednjih primerih:

Pri strojih, aparatih, računalniški opremi, avdio in video posnetkih ter računalniških programih, če ste že odprli varnostni pečat ali odpakirali iz originalne embalaže,
če gre za dobavo knjig,
če je izdelek narejen po navodilih potrošnika in prilagojen vašim potrebam,
če gre za pokvarljiv izdelek ali izdelek, ki mu je že potekel rok uporabe (na primer uporabljen CD medij, kartuše, tonerji in drugi potrošni material, pijača, hrana…).

V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu ZVPot, lahko potrošniku ponudimo odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika na elektronsko pošto. Kot potrošnik omenjeno odkupnino koristite izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti.

Odstop od pogodbe
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, imate kot potrošnik pravico, da v 14 dneh obvestite podjetje, da odstopate od pogodbe, ne da bi vam bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem vas bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona.

V primeru odstopa od pogodbe nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrnemo vsa prejeta plačila. Obvestilo o odstopu lahko predložite podjetju na obrazcu iz te povezave ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopate od pogodbe. Šteje se, da ste kot potrošnik podali odstopno izjavo pravočasno, če jo pošljete v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Učinek odstopa od pogodbe
Če odstopite od te pogodbe, vam bomo povrnili vsa plačila, prejeta od vas, vključno s stroški dostave (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz vaše izbire vrste dostave, ki ni najcenejša vrsta standardne ponudbe z nami), brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko smo obveščeni o vaši odločitvi, da odstopite od te pogodbe. Takšno povračilo bomo izvedli z uporabo enakih plačilnih sredstev, kot ste uporabili za začetno transakcijo, razen če ste se izrecno dogovorili drugače; v vsakem primeru ne boste imeli nobenih taks, kot posledica takega povračila. Pridržujemo lahko, dokler ne prejmemo blaga ali ste predložili dokazila o vrnitvi blaga, kar nastopi prej.

Vrnite nam blago ali ga predajte brez nepotrebnega odlašanja v vsakem primeru najkasneje v 14 dneh od dneva, ko nam sporočite umik iz te pogodbe. Rok je izpolnjen, če pošljete nazaj blago pred potekom 14 dni. Odgovorni ste za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki izhaja iz ravnanja, ki ni potrebno in je bilo ugotovljeno da ni v skladu z naravo, značilnostjo in delovanjem blaga.

Seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake
Napaka je stvarna:

če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet,
če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Za spletne nakupe lahko, ki je potrošnik v skladu z določbami ZVPot, uveljavljate reklamacijo iz naslova stvarne napake, v roku dveh let od kar je bila stvar izročena, kar izkazujete z originalnim računom in potrdilom o dostavi blaga. Tako lahko uveljavljate svoje pravice na sledeč način:

če o napaki obvestite prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita,
v reklamacijskem obrazcu ste dolžni natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da stvar pregleda,
obvestilo o napaki lahko ponudniku sporočite osebno, pri čemer vam, kot ponudnik moramo izdati potrdilo,
potrošnik, ki je pravilno obvestil ponudnika o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da: odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.

Če napaka ni sporna, čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni, ugodimo kupčevi zahtevi.

Kot ponudnik pisno odgovorimo na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna. V primeru, da uničimo ali izgubimo proizvod, ki nam je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, smo vam dolžni po vaši izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda.

Reklamacija je veljavna ob predložitvi originalnega računa, potrdila o dostavi ter izpolnjenem reklamacijskem obrazcu.

V primeru odobrene reklamacije za stvarno napako ste upravičen tudi do povračila morebitnega stroška dostave, ki ste ga imeli v primeru spletnega nakupa.

Kupec, ki ni potrošnik v skladu z ZVPot, svoje pravice do jamčevalnih zahtevkov uveljavlja z veljavno zakonodajo.

Are you a fan of any of our national team member?

In our online store you can find both official products that our national team members wear at all the races and trainings, as well as products of their personal brands.