Privacy Policy

1. Podatki o upravljavcu in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov
Uradno ime lastnika spletne trgovine: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE – ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG
Uradno ime upravljavca: RENOSPOT Rene Mlekuž s.p.
Naslov upravljavca: Uršičev Štradon 34, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba pri upravljavcu: Rene Mlekuž
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v podjetju: Rene Mlekuž
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: RENOSPOT Rene Mlekuž s.p., Uršičev Štradon 34, 1000 Ljubljana, tel.: 031 357 180, e-pošta: info@shop-sloski.si

2. Namen obdelave, pravna podlaga obdelave in uporabniki osebnih podatkov
Osebne podatke bomo z vašo privolitvijo obdelovali z namenom:

– da vas bomo obveščali o aktualni ponudbi, novostih, ugodnostih in akcijah,
– da bomo lahko ohranili stik z vami v zvezi z našo dejavnostjo,
– da vas bomo obveščali o storitvah povezanih z našo dejavnostjo,
– za sporočanje statistik državnim organom, občinskim organom in drugim osebam, ki izvršujejo javna pooblastila
ter za drug namen, kot je natančneje opredeljen v vaši privolitvi.
Na osnovi obdelovanja podatkov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Obdelovali bomo le vaše osebne podatke, za katere ste podali soglasje oziroma privolitev. Osebne podatke zbiramo na podlagi vaše izrecne, prostovoljne, nedvoumne in pritrdilne privolitve. Za osebne podatke svojih varovancev je potrebna privolitev njegovega zakonitega zastopnika. Privolitve hranimo skupaj z vsebino obrazca, s katerim so bile pridobljene.

Osebne podatke bodo obdelovale le tiste osebe pri upravljavcu, ki bodo imele podlago za obdelavo v posameznem primeru:

– za obvestila, povezana z našo dejavnostjo
– za pripravo statistik
– za drug legitimen in legalen namen
V kolikor bomo osebne podatke posredovali za konkretni primer zunanjem obdelovalcu, bomo ob upoštevanju vaše varnosti skrbeli, da bomo imeli z zunanjim obdelovalcem sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, in da bo zunanji obdelovalec spoštoval varovanje podatkov.

3. Prenos osebnih podatkov v drugo državo
Osebnih podatkov in zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

4. Obdobje hrambe
Osebne podatke posameznika, ki smo jih pridobili na podlagi privolitve, hranimo do preklica, razen, če za obdelavo podatka obstaja katera druga predpisana podlaga. V vsakem primeru pa podatek izbrišemo takoj, ko ni več podlage za hrambo podatkov.

5. Pravice posameznika (osebe)
Posameznik sem seznanjen:

– da lahko svojo privolitev kadarkoli prekličem (pravica do preklica privolitve), pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelava podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica. Preklic posameznik lahko podam na kontaktne podatke navedene v prvi točki teh pravil,
– da v primeru preklica privolitve ne bom več obveščen o aktualni ponudbi, novostih, ugodnostih in akcijah ter o druge dejavnostih, ki jih izvaja upravljavec,
– da lahko kadarkoli od upravljavca zahtevam, da mi omogoči dostop do mojih osebnih podatkov in do podatka ali upravljavec v zvezi z menoj obdeluje podatke (pravica do seznanitve s podatki in pravica dostopa do podatka),
– da lahko od upravljavca zahtevam, da moje netočne osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja popravi (pravica do popravka) oziroma izbriše, razen v primeru, ko predpisi upravljavcu nalagajo hrambo podatkov (pravica do izbrisa),
– da lahko od upravljavca zahtevam, da obdeluje moje podatke le v omejenem obsegu, kadar oporekam netočnosti podatkov ali kadar je obdelava podatkov nezakonita in nasprotujem izbrisu podatkov ali kadar podatki niso več potrebni skladno z namenom obdelave in podatke potrebujem za pravne zadeve ali kadar vložim ugovor (pravica do omejitve obdelave),
– da lahko od upravljavca zahtevam, da mi pošlje moje osebne podatke ali da jih pošlje drugemu upravljavcu (pravica do prenosljivosti podatkov),
– da lahko vložim pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, kontaktni podatki pooblaščenca so dosegljivi tudi na spletni strani pooblaščenca: https://www.ip-rs.si/ (pravica do pritožbe)
– da upravljavec podatkov ne bo obdeloval za drug namen, razen za namen, za katerega so zbrani, ter da bo upravljavec v nasprotnem primeru posameznika pred nadaljnjo obdelavo z drugim namenom obvestil ter mu zagotovil vse predpisane informacije.

Posameznik sem tudi seznanjen:

– da lahko pri upravljavcu vložim ugovor v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, na podlagi katerega bo upravljalec, če ne bodo obstajali nujni legitimni interesi za obdelavo, ki bodo prevladovali nad mojim interesi, prenehala obdelovati moje podatke (pravica do ugovora).
Obveščamo vas še, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da vam kot posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

6. Razno
V primeru spremembe predpisov na področju varstva osebnih podatkov se upravljavec zavezuje ravnati skladno s spremembo predpisov.

Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika veljajo od 19. 11. 2020 in se uporabljajo od 19. 11. 2020 dalje.

Google Analytics
Our website uses Google Analytics, a web analysis of Google Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies", which are text files stored in your browser that allow analysis when using the website. Information about your visit to the website that the cookie has recorded (including your IP address) is sent to Google's server. The anonymize "_anonymizeIp ()" feature is used for the IP address on the site in order for Google to store the address and process it in abbreviated form with the last 8 digits. Google will use the recorded information to evaluate your site visits and collect reports on your browsing activity for site administrators and to provide other services related to the use of the site and the Internet. Google will also share this information with third parties if required and when required by law, or if third parties process this information on behalf of Google. Google will never associate your IP address with other Google data. Generally, you can prevent the recording and storage of data by Google Analytics at any time by using the browser extension available at http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=com, which will continue to be effective. By using this site, you declare that you agree to Google's process of information obtained about you in the manner described above and for the purpose stated above. If you do not want information about your visit to this site to be provided to Google Analytics, you can download the http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=com.

Information Obtained from Other Sources
We collaborate with advertising partners to help us improve our online presence and experience on our site. Therefore, during your visit to our website, we also store partner company cookies on the hard drive. These include temporary and permanent cookies (with a life span of 14 days to 10 years) that are automatically deleted after the prescribed period. The cookies of our partner companies also do not contain any personal information. The data is written only under the pseudonym of the user’s ID. For example, this might be the product information you viewed, or purchased, what products you were looking for, etc. This pseudonym information is never linked to your personal information. The sole purpose of this information is to enable our online partners to advertise directly to you.

Using Facebook Social Plugins
Our website also uses plugins for the facebook.com social networking site operated by Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA ("Facebook"). If you access one of our websites, which uses one of these plugins, a link is created to the Facebook servers and the plugin is displayed on the page because this information is communicated to your browser. As a result, we send information to the Facebook server about which of our sites you have visited. If you are currently logged into Facebook, Facebook assigns this information to your personal Facebook account. When you use plug-in features (e.g., by clicking the “Like” button or adding a comment), this information is also assigned to your Facebook account. You can prevent this by logging out of Facebook before using the plugin. You can find more information about how Facebook stores and uses your information as well as your data protection rights at the following link by Facebook: Facebooka:http://www.facebook.com/policy.php

Ljubljana, dne 19. 11. 2020

Are you a fan of any of our national team member?

In our online store you can find both official products that our national team members wear at all the races and trainings, as well as products of their personal brands.